Informace o nás
 

Lékařka: MUDr. Miriam Mokrošová

  • 1988 promoce  LF UJEP  Brno
  • 1991  atestace 1. st. z pediatrie
  • 1995 osvědčení České lékařské komory obor Pediatrie
  • 1997 soukromá praxe v oboru Praktický lékař pro děti a dorost
  • 2009 Odborná způsobilost přiznaná Ministerstvem zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání lékaře obor Praktický lékař pro děti a dorost
  • 2008, 2013 Diplom celoživotního vzdělávání
  • 2011- Akreditace Min. Zdravotnictví

 

Sestra: Jana Všianská

  • odborná dětská sestra